Invest in Emilia-Romagna | Ülke Bilgi Formu: Türkiye |

Ülke Bilgi Formu: Türkiye

Emilia-Romagna bölgesine ilişkin bilgi için Türkçe’ye çevrilmiş olan “Emilia-Romagna bölgesinde yatırım yapmak için 15 neden” broşürüne başvurun.


  • EMILIA-ROMAGNA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İTHALAT-İHRACAT

Türkiye, Emilia-Romagna bölgesinin önemli bir ticari ortağıdır. Bölgenin 2015 yılındaki ihracatlarının 1 milyar Euro’dan fazlasını (bölgenin toplam ihracatının %2’i) Türkiye pazarı oluşturmuştur. Aynı yıl içerisinde, Emilia-Romagna bölgesi Türkiye’den yaklaşık 575 milyon Euro değerinde mal ve hizmet ithal etmiştir (bu rakam, bölgenin toplam ithalatının % 1,8’una eşittir).

10 yil içinde, bölgenin Türkiye’ye toplam ihracatı %67,4 oranında bir artış kaydetmiş ve ithalata (+%44,4) oranla daha dinamik bir yapı sergilemiştir. İhracat verileri kriz öncesi seviyelerin çok üzerinde seyrederken, 2015 yılı ithalat verileri 2008 yılında kaydedilen değerlere oranla biraz daha aşağıda seyretmiştir.

EMILIA-ROMAGNA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARİ ALIŞVERİŞ (2005-2015)

Milyon Euro - Kaynak: ISTAT (İtalyan Ulusal İstatistik Kurumu) - COEWEB
02İhracatta, bölgenin Türkiye’ye toplam ihracatının %65,8’ini oluşturan makine sanayinin etkisi görülmektedir. Bunu kimya ve plastik maddeler, moda ve tarım ve gıda sektörleri takip etmektedir. En önemli ilgili sektörler arasında ‘Genel kullanım amaçlı diğer makineler’ ve ‘Özel kullanım amaçlı diğer makineler’ görülmektedir.

Bölgenin Türkiye’den ithalatlarına bakıldığında ise, moda sektörünün ve özellikle ‘giyim ürünlerinin’ (birinci sıradaki ithalat sektörü) ve ‘diğer tekstil ürünlerinin’ önemli bir rolü olduğu görülmektedir. Makine sanayi önemli bir segment olmaya devam etse de, ihracat verileriyle kıyaslandığında, diğer segmentlerden çok az farkla öne çıktığı görülmektedir.

 

EMILIA-ROMAGNA VETÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARİ ALIŞVERİŞİN ÜRETİM SEGMENTLERİNE GÖRE DAĞILIMI – 2015

Euro olarak değerler - Kaynak:  ISTAT-COEWEB

03  • ULUSLARARASI DAYANIŞMA

Emilia-Romagna Bölgesi ve Ervet (Bölge Kalkınma Ajansı), İtalya ve Türkiye arasında 2008 yılında tamamlanmış olan İki Taraflı Dayanışma projesinde üç temel hedef çerçevesinde önemli rol üstlenmiştir:

  • Türkiye’nin ilk iki pilot Kalkınma Ajansının (Çukurova ve İzmir) faaliyete geçirilmesinde kurumsal destek sağlamak;
  • Türkiye’de Kalkınma Ajanslarının kurulmasının koordinasyonundan sorumlu olan SPO yapılarına ve elde edilen deneyimi çoğaltma kapasitelerini artırmaya kurumsal destek ve eğitim desteği sağlamak;
  • Karşılıklı faydalı pratik çalışmalar aracılığıyla, kamu yatırımlarının programlanmasınauyarlanmış bölgesel bir yaklaşımı teşvik etmeye odaklı çalışma ziyaretleri ve stajlar düzenlemek.

 

 

 


 

Strumenti personali

Invest è realizzato da Ervet s.p.a su incarico della Regione Emilia-Romagna

Via Morgagni, 6 - 40122 Bologna tel. 051/6450411 - P.I. 00569890379 - fax 051/6450310 - e-mail: investinemiliaromagna@ervet.it - info@ervet.it